Ketika cahaya mengutuk

cahayakah yang menerangi gelap, atau gelap yang menghalangi cahaya?